Archives

Split TVA. Prevederi aplicabile din 2018

Ordonanta SPLIT TVA, publicata in Monitorul Oficial nr.1036 din 28 decembrie 2017, documentul stabileste ca mecanismul platii defalcate a TVA este obligatoriu doar pentru firmele in insolventa si cele care inregistreaza datorii la plata TVA, peste un anumit plafon (la finele anului 2017 si apoi incepand din ianuarie 2018).

In acelasi timp, plata TVA intr-un alt cont decat cel special va putea fi corectata intr-un termen de 30 de zile de la data platii eronate, in loc de sapte zile, in timp ce executarea silita a contului dedicat TVA se va putea face doar pentru plata TVA datorata bugetului de stat.

Astfel, in forma sa finala, aplicabila de la 1 ianuarie 2018, OG nr.23 prevede ca sistemul Split TVA trebuie aplicat doar de firmele publice si private aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA, celelalte companii urmand sa poata aplica sistemul optional.

Ordonanta split TVA stabileste ca obligatia utilizarii mecanismului revine firmelor care:

 • la finele anului 2017 aveau datorii la plata TVA mai mari de 15.000 de lei (firme mari), 10.000 de lei (firme medii), 5.000 de lei (firme mici si persoane fizice), daca acestea nu sunt achitate in ianuarie 2018;
 • incepand de la 1 ianuarie 2018 au datorii la plata TVA mai vechi de 60 de zile de la scadenta mai mari de 15.000, 10.000, respectiv 5.000 de lei;
 • se afla sub incidenta legislatiei insolventei.

Astfel, operatorii economici ce au inregistrat datorii mai mari decat plafoanele amintite la 31 decembrie 2017 si nu vor achita TVA scadenta pana la 31 ianuarie 2018 vor aplica sistemul split TVA incepand cu 1 martie 2018.

Referitor la firmele aflate sub incidenta legislatiei insolventei la final de 2017, acestea vor intra in sfera de aplicare a mecanismului platii defalcate a TVA tot de la 1 martie 2018.

irmele  neinregistrate in scop de TVA:

Este important de precizat faptul ca, potrivit Legii nr.275/2017, firmele neinregistrate in scopuri de TVA nu vor aplica sistemul platii defalcate a TVA, nici macar atunci cand achizitioneaza bunuri si servicii de la persoane ce aplica mecanismul.

Astfel, societatile neplatitoare de TVA si persoanele ce desfasoara activitati independente, cazul persoanelor fizice autorizate, nu vor fi nevoite sa faca doua plati atunci cand vor efectua achizitii de la societati ce aplica sistemul platii defalcate a TVA.

Prin urmare, obligatia de a plati contravaloarea TVA aferenta achizitiilor de bunuri si servicii intr-un cont special de TVA al furnizorului sau prestatorului care aplica mecanismul platii defalcate a TVA va reveni numai companiilor inregistrate in scopuri de TVA.

In acelasi timp, au fost clarificate si cateva dintre situatiile in care sistemul platii defalcate a TVA nu se va aplica.

Astfel, compensarile si platile in natura nu vor face obiectul Split TVA, prevedere valabila si pentru finantarile prin contract de factoring.

Iesirea din Sistemul Split TVA:

Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonantei split TVA stabileste si conditiile in care firmele se vor putea retrage din mecanismul platii defalcate a TVA.

Firmele care vor alege sa aplice optional sistemul vor putea renunta la aplicarea mecanismului la finalul anului fiscal, dar nu mai devreme de un an de la momentul in care au fost inscrise in Registrul persoanelor ce aplica plata defalcata a TVA.

Practic, odata ce o societate a ales sa experimenteze sistemul, o va face pentru cel putin un an. Ulterior, in maximum cinci zile de la depunerea unei notificari in acest sens, va fi radiat din registrul amintit si nu il va mai aplica.

In cazul firmelor ce vor inregistra datorii la plata TVA la finalul anului in curs si startul anului urmator, documentul citat stabileste posibilitatea iesirii din sistem la cel putin sase luni de la data in care contribuabilul nu se mai afla in vreuna dintre situatiile enumerate anterior.

Si in acest caz, radierea se va face in acelasi termen, de cinci zile de la data depunerii notificarii.

In ceea ce priveste companiile insolvente, acestea vor putea renunta la aplicarea sistemului Split TVA dupa ce vor iesi de sub incidenta legislatiei privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa.

Sumele incasate in alt cont decat cel de TVA:

Conform Legii nr.275/2017, firmele ce vor aplica sistemul Split TVA vor avea la dispozitie 30 de zile lucratoare, in loc de sapte, de la incasarea contravalorii livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii, timp sa depuna TVA aferenta sumelor incasate in contul propriu de TVA, cont deschis la Trezorerie si/sau la banca.

Mai exact, vorbim despre:

 • TVA aferenta incasarilor prin utilizarea cardurilor de credit/debit;
 • TVA care nu a fost platita in contul dedicat TVA de catre beneficiarii care nu aplica sistemul;
 • TVA aferenta instrumentelor de plata emise anterior datei de la care furnizorul/prestatorul aplica plata defalcata a TVA si incasate dupa aceasta data.

Referitor la persoanele impozabile care vor opta pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcata a TVA dupa 1 ianuarie 2018, acestea vor beneficia de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microintreprinderilor pentru intreaga perioada in care vor aplica sistemul.

In plus, de aceeasi facilitate vor beneficia, din 2018, si persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului platilor defalcate a TVA pana la finalul lui 2017.

Executarea contului de TVA se va putea face numai pentru plata TVA datorate bugetului de stat, precum si in baza unor titluri executorii, pentru TVA aferenta unor achizitii de bunuri si/sau servicii.

Astfel, contul de TVA nu va fi executat silit si pentru plata altor obligatii fiscale, asa cum stabilise initial Guvernul, in conditiile in care pentru plata acestor obligatii pot fi executate silit si alte conturi ale contribuabilului.

 

Venituri din proprietate intelectuala

Hotararea Guvernului nr. 354 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016, a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 442 din data de 25 mai 2018.
Astfel, in urma modificarilor la Codul fiscal prin OUG nr.18/2018, au fost modificate si precizarile din Normele metodologice, prin intermediului documentului mentionat anterior.

In primul rand, este important de precizat faptul ca Normele definesc ce anume se incadreaza in drepturi de proprietate intelectuala:

• venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, know-how, marci inregistrate, francize si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor;
• drepturile care fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea;
• drepturi transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea;
• veniturile din cesiuni pentru care reglementarile in materie stabilesc prezumtia de cesiune a drepturilor in lipsa unei prevederi contrare in contract.
Veniturile cu retinere la sursa – impozitare:

Conform art.70, alin.(2), modificat prin OUG nr.18/2018, veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, brevete de inventie, desene si modele, marci si indicatii geografice, topografii pentru produse semiconductoare si altele asemenea.
Precizari in Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal:

Platitorii veniturilor au obligatia de a calcula, de a retine si de a vira in cursul anului fiscal impozitul datorat de contribuabili. Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net. Retinerea impozitului se efectueaza din veniturile platite.

Platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala, carora le revine obligatia calcularii si retinerii impozitului, sunt, dupa caz:

• utilizatorii de opere, inventii, know-how si altele asemenea, in situatia in care titularii de drepturi isi exercita drepturile de proprietate intelectuala in mod personal, iar relatia contractuala dintre titularul de drepturi de proprietate intelectuala si utilizatorul respectiv este directa;
• organismele de gestiune colectiva sau alte entitati, care, conform dispozitiilor legale, au atributii de gestiune a drepturilor de proprietate intelectuala, a caror gestiune le este incredintata de catre titulari. In aceasta situatie se incadreaza si producatorii si agentii mandatati de titularii de drepturi, prin intermediul carora se colecteaza si se repartizeaza drepturile respective.

Conform art. 72 alin.(2) din Codul fiscal, venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, se determina de catre platitorii venitului, persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
Precizari in Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal:

Venitul brut din drepturi de proprietate intelectuala cuprinde atat sumele incasate in cursul anului, cat si echivalentul in lei al veniturilor in natura. Evaluarea veniturilor in natura se face la pretul pietei sau la pretul stabilit prin expertiza tehnica, la locul si la data primirii acestora.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina de catre platitorii de venituri prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.
In cheltuielile forfetare se includ, printre altele: contributiile sociale datorate, comisioanele, sume care revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de venituri drept plata a serviciilor prestate pentru gestiunea drepturilor de catre acestia din urma catre titularii de drepturi.

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuala se determina ca diferenta intre venitul brut si comisionul cuvenit organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori care, conform legii, au atributii de colectare si de repartizare a veniturilor catre titularii de drepturi, in urmatoarele situatii:

• venituri din drepturi de proprietate intelectuala transmise prin succesiune;
• venituri din exercitarea dreptului de suita;
• venituri reprezentand remuneratia compensatorie pentru copia privata.

Important! In conditiile in care sumele reprezentand venituri din exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala se colecteaza prin mai multe organisme de gestiune colectiva sau prin alte entitati asemanatoare, obligatia calcularii si retinerii impozitului revine organismului sau entitatii care efectueaza plata catre titularul de drepturi de proprietate intelectuala.

Distribuirea cotei de 2% sau 3,5%:

Contribuabilii pot opta ca platitorii de venituri sa distribuie cota de 2% sau de 3,5%, dupa caz, din impozitul pe venit datorat pentru sustinerea:

a) entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, a unitatilor de cult; sau
b) acordarea de burse private; sau
c) entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu social licentiat, in conditiile legii.

Optiunea se exercita, in scris, pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau acordarea de burse private, astfel:
a) la organul fiscal competent, prin depunerea unei cereri pana la termenul legal de depunere a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, respectiv pana la data de 15 martie inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor;
b) la platitorul de venit, in urma solicitarii beneficiarului de venit, exercitata in scris.

Pentru acordarea de burse private:
 distribuirea cotei de 2% sau 3,5% din impozitul datorat se efectueaza de catre platitorul de venit pana la termenul de plata a impozitului, incepand cu luna exercitarii optiunii;
 in situatia in care optiunea se exercita prin depunerea unei cereri la organul fiscal, contribuabilii vor prezenta organului fiscal competent contractul privind bursa privata, in copie cu mentiunea «conform cu originalul», precum si documentele de plata pentru aceste burse.

Contribuabilii care opteaza pentru distribuirea cotei de 2% sau de 3,5% din impozitul datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit sau unitatilor de cult la platitorii de venituri nu mai pot exercita aceeasi optiune si la organul fiscal competent, pentru aceeasi sursa de venit.

Venituri in strainatate realizate in 2017 – D212

Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formularul 212), reglementata prin OpANAF nr. 888/2018 include si o sectiune cu date privind veniturile realizate din strainatate in anul 2017.

Este util de reamintit faptul ca D212 se completeaza pe surse si categorii de venit, de catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei fiscale a contribuabilului. 

Venituri din strainatate supuse impozitarii in Romania:

Sectiunea adusa in discutie se completeaza de catre persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania, cum ar fi:

 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura;
 • venituri sub forma de dividende;
 • venituri sub forma de dobanzi;
 • venituri din premii, venituri din jocuri de noroc;
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
 • alte venituri din investitii;
 • venituri din pensii;
 • remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare, precum si alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Sectiunea se completeaza si de catre persoanele fizice care au realizat venituri din pensii din strainatate, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru luna ianuarie 2017, datorata in Romania.

Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in urmatoarele situatii, dupa caz:

 • in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;
 • in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

 Documente necesare – regularizare impozit pe venit:

 In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal depun declaratia la organul fiscal competent, insotita de urmatoarele documente justificative:

 • documentul intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala, din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut in Romania pentru salariul platit in strainatate;
 • contractul de detasare;
 • documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;
 • certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.

Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declara si nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Completarea sectiunii “Date privind veniturile realizate din strainatate in anul 2017”:

Se completeaza cate o sectiune pentru fiecare tara – sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

 Litera A. “Date privind activitatea desfasurata”:

 

Randul 1. Statul in care s-a realizat venitul – se completeaza denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.

Randul 2 Categoria de venit – se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat.

 1. Persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din strainatate, supuse impunerii in Romania, din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii evidentiaza distinct, in declaratie, tranzactiile incheiate in perioada 1.01-31.01.2017, respectiv tranzactiile incheiate incepand cu data de 1.02.2017. Pentru tranzactiile incheiate in perioada 1.01-31.01.2017, persoanele fizice mentioneaza si perioada de detinere a proprietatii imobiliare care a fost instrainata, bifand, dupa caz, casuta “dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv” sau casuta “dobandite intr-un termen mai mare de 3 ani” de la “Date privind activitatea desfasurata”, pct. 2 “Categoria de venit” din formular;
 2. Pentru transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire, declaratia se depune de contribuabilii mostenitori in situatia in care succesiunea nu este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifand, in acest caz, casuta “Cu titlu de mostenire”;
 3. Rubrica “Remuneratii/Indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare” – se bifeaza in cazul in care persoanele fizice obtin venituri din strainatate care au aceeasi natura ca veniturile (in bani sau in natura) asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obtinute din desfasurarea unei activitati dependente;
 4. Sunt considerate astfel de venituri obtinute din strainatate cele care sunt similare celor obtinute din Romania, ca:

 

 • sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
 • remuneratii primite de directori in baza unui contract de mandat;
 • indemnizatia administratorilor, inclusiv indemnizatia asociatului unic;
 • sume din profitul net cuvenite administratorilor;
 • sume primite de reprezentanti in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de administratie;
 • beneficiile in bani sau in natura obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
 • oricare alte sume similare obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.

Randurile 3-4. Data inceperii/incetarii activitatii – se completeaza de catre contribuabilii care incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal de raportare.

Litera B “Date privind venitul/castigul net anual”:

 

 Randul 1. Venit brut – se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul brut realizat din strainatate potrivit Codului fiscal, in anul fiscal de raportare.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din jocuri de noroc completeaza cate o sectiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii in Romania, potrivit Codului fiscal.

Randul 2. Cheltuieli deductibile – se inscrie, dupa caz, suma (in lei) reprezentand cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor.

Randul 3. Venit net/Castig net anual – se inscrie, dupa caz, suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completeaza numai daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile.

Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

In cazul salariului platit de angajatorul din Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, se inscrie venitul baza de calcul (in lei) aferent perioadei de detasare in strainatate, conform documentului mentionat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, intocmit de angajator.

In cazul transferului de titluri de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se inscrie castigul net anual reprezentand diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv.

Randul 4. Pierdere fiscala/Pierdere neta anuala – se inscrie, dupa caz, suma (in lei) reprezentand pierderea fiscala realizata din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).

Se completeaza numai daca cheltuielile deductibile sunt mai mari decat venitul brut.

In cazul transferului de titluri de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se inscrie pierderea neta anuala reprezentand diferenta intre pierderile si castigurile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv.

Randul 5. Impozit pe venit platit in strainatate – se inscrie suma (in lei) reprezentand impozitul pe venit efectiv platit in strainatate.

Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si pentru aceeasi perioada impozabila, sunt supusi impozitului pe venit, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, in vederea calcularii si acordarii creditului fiscal extern de catre organul fiscal.

Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;
 • impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de imputernicitul acesteia ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv;
 • venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 61 din Codul fiscal.

Rubrica se completeaza si de contribuabilii care realizeaza un venit care, conform prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat si a legislatiei Uniunii Europene, este impus in celalalt stat si respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri “metoda scutirii”. Acest venit este scutit de impozit in Romania daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate.

Randul 6. Impozit pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident in Romania, pentru activitatea desfasurata in strainatate – se inscrie suma reprezentand impozit pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate, retinut de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania.

Rubrica de la rd. 6 se completeaza numai de catre persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania sau de catre persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului strain, potrivit Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alt stat;
 • platitorul venitului din salarii din Romania nu mai exista sau acesta se afla in procedura insolventei, potrivit legii.
 • In aceasta situatie, declaratia reprezinta si cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident in Romania, pentru activitatea desfasurata in strainatate.

Contribuabilul anexeaza la declaratie documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

Baza legala:

 • OpANAF nr.888 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din data de 10 septembrie 2015), modificat prin OUG 25/2017;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.547 din 23 iulie 2015), cu modificarile si completarile ulterioare.

ATENTIONARE LEGISLATIVA! MODIFICAREA PLAFONULUI DE TVA DE LA 1 APRILIE!

Legea nr.72 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicata in Monitorul Oficial nr.260 din 23 martie 2018, cu aplicare de la data de 26 martie 2018

Actul normativ mentionat are ca si reglementare principala majorarea plafonului de scutire de TVA, la suma de 300.000 lei anual. In cuprinsul documentului exista si niste masuri tranzitorii si reglementeaza si alte cateva situatii fiscale din sfera cesiunilor de creante si a abonamentelor medicale pentru persoanele fizice.

Pe scurt, incepand cu data de 1 aprilie 2018, plafonul pentru scutirea de TVA este de 300.000 lei (88.500 euro la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la UE).

Persoanele impozabile infiintate anterior anului 2018 vor solicita inregistrarea in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

 • daca depasesc plafonul cifrei de afaceri de 220.000 lei in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2018;
 • daca depasesc plafonul cifrei de afaceri de 300.000 lei pana la data de 31 decembrie 2018.

Persoanele inregistrate deja in scopuri de TVA pot solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei in anul 2017;
 • nu depasesc in anul 2018 plafonul cifrei de afaceri de 300.000 lei.

Solicitarea anularii inregistrarii in scopuri de TVA se face prin depunerea formularului 010 pana pe data de 10 a lunii urmatoare perioadei fiscale.

In cadrul Legii nr.72 sunt cuprinse si alte prevederi fiscale, legate de cesiuni de creanta, de determinarea impozitului pe venit in sistem real, pecizari legate de plafonul de scutire pentru asigurari sociale sau prime de asigurare voluntara in cazul salariatilor.

Ministrul Finanţelor confirmă că Declaraţia Unică va avea putere de titlu executoriu.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a confirmat marţi că Declaraţia Unică introdusă prin noua legislaţie fiscală va avea putere de titlu executoriu, astfel că executarea silită a contribuabililor restanţieri se va putea face mult mai repede decât în prezent.

„ANAF nu va mai emite Decizii de impunere, ceea ce înseamnă că Declaraţia Unică are acest caracter, de titlu executoriu. Lucrurile se simplifică din toate punctele de vedere, deci se simplifică şi din acest punct de vedere”, a spus Eugen Teodorovici.

„Contribuabilul îşi trece el însuşi care-i sunt veniturile şi care îi sunt obligaţiile faţă de stat. Da, executarea silită se va putea face mult mai repede, dar nu asta se urmăreşte. E o abordare europeană”, a mai spus ministrul Finanţelor.

Declaraţia fiscală unică (Declaraţia 212), recent introdusă în legislaţie pentru declararea, impozitarea şi taxarea veniturilor extrasalariale, va deveni titlu executoriu atunci când se va atinge scadenţa la obligaţiile de plată, au atenţionat experţii companiei de consultanţă juridică CON-firm.

Cei care plătesc impozitul pe venit, CAS şi CASS vor completa o singura declaraţie.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că în şedinţa de guvern va fi aprobată ordonanţa care comasează cele şapte declaraţii într-una singură, aceasta putând fi depusă, inclusiv electronic, până pe 15 iulie, iar plata contribuţiilor urmând să fie efectuată până pe 31 martie 2019.

”Am promis că Declaraţia 600 va dispărea. Am cerut o nouă reglementare să vină în sprijinul contribuabilului prin simplificare şi justificare raţională a procedutrilor. Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare de plată a impozitului pe venit, CAS şi CASS. În primul rând, persoanele fizice care plătesc impozitul pe venit, CAS şi CASS vor completa o unică declaraţie, nu şapte – cum a fost până acum. Cred că asta reprezintă o simplificare majoră. Noul formular se va depune o singură dată pe an, iar termenul de depunere pentru anul acesta este de 15 iulie. Plata contribuţiilor poate fi efectuată până pe 31 martie 2019”, a declarat Viorica Dăncilă la începutul şedinţei Executivului.

Ea a mai precizat că impozitul pe venit va putea fi plătit la venitul estimat pentru anul curent, iar evaluarea pentru încadrarea de plătitor CAS şi CASS se va face în funcţie de venitul estimat pentrru anul curent, persoanele fizice putând rectifica declaraţia până la termenul de plată.

”Noua reglementare va permite şi depunerea prin mijloace electronice a declaraţiei unice. Practic, cetăţenii vor avea mai puţin timp de petrecut pentru a-şi îndeplini obligaţiile fiscale, iar ANAF va putea lucra mai repede, mai bine şi cu costuri mai mici pentru a procesa declaraţiile şi a emite deciziile de impunere”, a mai spus premierul.

 Dăncilă i-a cerut ministrului de Finanţe, Eugen Teodorovici, ca după şedinţă să explice public modificările din ordonanţă.

Se confirmă o creştere economică de 7%, în 2017. Care sunt domeniile cele mai performante

Produsul Intern Brut (PIB) estimat pentru anul 2017 a fost de 856,35 miliarde de lei preţuri curente, mai mare cu 7% faţă de anul 2016, principalii factori de creştere economică fiind industria, comerţul şi agricultura, arată datele comunicate miercuri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Potrivit INS, la creşterea PIB, în anul 2017 faţă de anul 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având următoarele ramuri:

– industria (+1,9%), cu o pondere de 24,2% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 8%;
– serviciile, care cuprind ramurile comerţ (cu ridicata şi cu amănuntul) repararea autovehiculelor şi motocicletelor, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante (+1,6%), cu o pondere de 18,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,4%;

 – agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,7%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (4,4%), dar care au înregistrat o creştere semnificativă a volumului de activitate (+18,3%);
– activitătile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,7%), cu o pondere de 6,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,9%;
– impozitele nete pe produs (+0,7%), cu o pondere de 9,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 6,5%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal:

– cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 10,3% contribuind cu 6,4% la creşterea PIB;
– formării brute de capital fix, cu o contribuţie de +1,2%, consecinţă a creşterii cu 5,4% a volumului său.

INS menţionează că o contribuţie negativă importantă la creşterea PIB a avut-o exportul net (-0,8%), consecinţă a creşterii cu 9,5% a volumului exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu o creştere mai mare a volumului importurilor de bunuri şi servicii, cu 11,1%.

„Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul IV 2017 a fost de 221,79 miliarde de lei preţuri curente, în creştere cu 0,6% faţă de trimestrul III 2017 şi cu 7,0% faţă de trimestrul IV 2016”, a mai comunicat INS.

Sursa MEDIAFAX

Costul suportat de angajatori pentru forţa de muncă a crescut anul trecut cu aproape 15%.

În trimestrul IV 2017, costul orar al forţei de muncă în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare a înregistrat o rată de creştere de 1,29% faţă de trimestrul precedent şi de 14,29% faţă de acelaşi trimestru din 2016, arată datele comunicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a avut o tendinţă similară cu forma ajustată sezonier (+2,37%, respectiv +15,65%).

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, costul orar al forţei de muncă a crescut în toate activităţile economice.

Pe principalele activităţi ale sectorului economic, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) s-au regăsit în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (28,73%), în industria extractivă (21,56%) şi în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (16,61%), determinate în principal de aplicarea prevederilor legale în domeniu.

 În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după efectul zilelor lucrătoare) ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru personalul plătit din fonduri publice, astfel: în administraţie publică cu 27,58%, în sănătate şi asistenţă socială cu 18,56% şi în învăţământ cu 16,81%.

„Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 14,24%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 15,65%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri similare (14,48%, respectiv 15,64%)”, precizează INS, într-un comunicat.

Faţă de trimestrul III 2017, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut, în trimestrul IV 2017, în majoritatea activităţilor economice.

Cele mai semnificative creşteri s-au înregistrat în industria extractivă (14,32%), în tranzacţii imobiliare (8,8%) şi în intermedieri financiare şi asigurări (7,17%). Cea mai mare scădere a costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a avut loc în învăţământ (-24,1%) ca urmare a creşterii timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent (fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul al IV-lea al fiecărui an, cauzat de reînceperea anului şcolar).

„În trimestrul IV 2017, creşterea faţă de trimestrul anterior (pentru indicii în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 1,22%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) de 1,57%. Creşterile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 2,34%, respectiv 2,49%”, se mai arată în comunicatul INS.

sursa Mediafax

CERE OFERTA Servicii Salarizare office@teaha.ro 021-407.49.00

Un nou experiment fiscal. Guvernul vrea comasarea a şapte declaraţii, inclusiv Formularul 600, şi a pus proiectul în dezbatere publică

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, joi, că Guvernul pune în dezbatere publică proiectul de ordonanţă de urgenţă care prevede comasarea a şapte declaraţii fiscale, inclusiv a declaraţiei 600, ea precizând că Executivul încurajează depunerea declaraţiei unice în mediul online.

”Am promis încă din prima şedinţă de guvern că vom face o modificare în ceea ce priveşte Declaraţia 600. Declaraţia 600 este un subiect de mare interes pentru mulţi români. Guvernul va introduce astăzi (joi – n.r.) în dezbatere publică varianta declaraţiei, urmând ca cele mai bune propuneri să fie asumate şi incluse în cadrul proiectului final. Sunt convinsă că aceasta este o veste bună pentru mulţi care aveau un val mărit de aşteptare în ceea ce priveşte această declaraţie”, a declarat premierul Viorica Dăncilă în debutul şedinţei de Guvern.

Ea a precizat că, în loc de şapte declaraţii, va fi una unică.

”Plăţile pentru impozitul pe venit, CAS şi CASS în cursul anului se fac la venitul estimat pentru anul curent, nu la venitul realizat în anul precedent. Există un singur termen de plată, respectiv până la data de 31 martie a anului următor celui în care se realizează venitul, în loc de cinci termene de plată. A fost eliminată obligaţia de a efectua plăţi anticipate, ceea ce conduce la eliminarea dobânzilor şi penalităţilor pentru neplata la aceste termene. Contribuabilul poate alege să efectueze plăţi oricând în cursul anului, care vor conduce la posibilitatea resurselor financiare în cursul anului, în funcţie de necesităţilor proprii ale contribuabilului. Se acordă bonificaţie, adică se reduce suma de plată pentru efectuarea plăţuilor înainte de termenul limită”, a mai spus Dăncilă.

 Potrivit premierului, contribuabilii nu se vor mai deplasa la organul fiscal dacă vor depune declaraţia unică în spaţiul privat virtual.

”Încurajăm depunerea declaraţiilor în mediul online şi pentru acest lucru se acordă chiar o bonificaţie. Încadrarea ca plătitor de CAS sau CASS se fac în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, independent de venitul realizat în anul precedent. Calitatea de asigurat se dobândeşte de la data depunerii declaraţiei, nu de la data efectuării llăţii, ca în prezent. Persoanele cu venituri mici sau fără venituri sunt asigurate în sistemul de sănătate timp de 12 luni dacă plătesc CASS la nivelul a şase salarii minime brute – 1900 de lei, faţă de nivelul a 12 salarii minime, cât plătesc în prezent”, a mai precizat Viorica Dăncilă.

sursa Mediafax

Calendarul obligaţiilor fiscale pe luna decembrie 2017

Calculator taxe

Teaha Management Consulting  prezintă principalele repere din calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru luna decembrie 2017.

 

Luni, 4 decembrie
– Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art. 395 din Codul fiscal – Anexa nr. 27 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi beneficiarii scutirilor de accize (instituţii, organizaţii). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 395 şi HG 1/2016 titlul VIII pct.75 alin. (5)
– Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (lună, trimestru etc.). Perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA prevăzută la art. 322 din Legea nr.227/2015) – Formularul 394. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 316 din Legea nr.227/2015, obligate la plata taxei conform art. 307 alin.(1), (2), (6) şi (7) din Legea nr.227/2015, pentru operaţiuni impozabile în România conform art.268 alin.(1) din Legea nr.227/2015. De asemenea, sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art.3 16 din Legea nr. 227/2015, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile. Legislaţie relevantă: OPANAF 2328/2016.

Vineri, 8 decembrie
– Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 322, OPANAF nr. 1165/2009.

Luni, 11 decembrie
– Depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal – Formularul 089. Sunt vizate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal stabilite în România, conform art. 266 alin. (2), care au obţinut licenţă de furnizare a energiei electrice în perioada 1-31 decembrie şi care au activitate principală revânzarea energiei electrice, iar consumul propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.331 alin. (2) lit.e) pct.2, OPANAF 3628/2015
– Depunerea declaraţiilor: 010 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică – Formularul 010, apoi 020 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal – Formularul 020 şi/sau 070 Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070. Sunt vizate persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Legea 227/2015 art.310 alin.(7). Legislaţie relevantă: OPANAF 3698/2015
– Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d), OPANAF nr.3698/2016.

Vineri, 15 decembrie
– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr. 4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin. (1)
– Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna … anul … – Anexa nr. 3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1)
– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 394 şi art. 398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 şi pct.97 alin. (1)
– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85
– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.375 alin. (1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin. (2)
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie de produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr. 13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă – Anexa nr. 14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr. 15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
– Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr. 17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin. (1) lit. l), HG 1/2016 titlul VIII pct. 39 alin. (2)
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie – Anexa nr. 29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigaţie – Anexa nr. 31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) şi lit. b), HG 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin.(2), pct. 93 alin. (8) şi (10)
– Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie – Anexa nr. 30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal sau navigaţie – Anexa nr. 32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 399 alin. (1) lit. a) şi lit. b), HG 1/2016 titlul VIII pct. 92 alin. (2), pct. 93 alin. (8) şi (10)
– Depunerea Situaţiei centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr. 21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 383 alin. (3), HG 1/2016 titlul VIII pct. 52 alin. (3)
– Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr. 42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul Fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 424 alin. (5), HG 1/2016 titlul VIII pct. 152 alin. (2)
– Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (a doua rată). Sunt vizaţi contribuabilii care obţin venituri din activităţi agricole stabilite prin norme de venit. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 107 alin. (6)
– Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă semestrului II 2017. Sunt vizaţi contribuabilii prevăzuţi la art. 103 alin. (1) din Legea nr.227/2015. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 174 alin. (9).

Joi, 21 decembrie
– Plata taxei pentru licenţa de organizare a jocurilor de noroc, aferentă anului 2017. Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de noroc. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art.14 alin. (2) lit. a), pct. ii)
– Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit, aferente trimestrului IV 2017. Sunt vizaţi contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor (cu excepţia veriturilor din arendare), activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 121 alin. (4), Legea nr. 207/2015 art. 155 alin.(2)
– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor. Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) pct. (i) / B, Legea 207/2015 art. 155 alin. (2)
– Plata impozitului pe reprezentanţă, tranşa a II-a. Sunt vizate persoanele juridice străine cu reprezentanţă în România. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.237 alin. (1)
– Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală, din premii şi jocuri de noroc, încasări obţinute de nerezidenţi, venituri din alte surse. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 72 alin. (3), art.73 alin. (1) şi (4), art. 110 alin. (6), art. 115 alin. (3), art. 224 alin. (5) şi (6)
– Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, aferentă trimestrului IV 2017. Sunt vizate persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 151 aln. (2)
– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100. Sunt vizaţi: lunar – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, paragraf 1.1; alte termene – contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (a se urmări instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: OPANAF 587/2016
– Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112. Sunt vizate: persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.136 lit. d) – f) din Legea nr. 227/2015, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; orice persoane plătitoare de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin. (1) şi alin. (2), OMFP 1045/2012
– Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 82 alin. (2), OPANAF 3622/2015
– Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz (a se urmări instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.323 alin. (1), OPANAF 591/2017
– Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301. Sunt vizate persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 324 alin. (2), OPANAF 592/2016
– Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art. 280 alin. (6), art.270 alin. (7), art. 310 alin. (7), art. 316 alin. (11) lit. a) – e) şi g) din Legea nr. 227/2015. Legislaţie relevantă: OPANAF 793/2016
– Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări şi/sau achiziţii/prestări de bunuri/servicii care sunt obligate la plata TVA. Legislaţie relevantă: OPANAF 795/2016
– Plata taxei pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale. Sunt vizaţi titularii licenţelor/permiselor pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale. Legislaţie relevantă: Legea 85/2003 art. 44, Legea 207/2015 art.155 alin.(2)
– Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc. Sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare. Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo – organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

Miercuri, 27 decembrie
– Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097. Sunt vizate persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 de lei, ca şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Legislaţie relevantă: OPANAF 1503/2016
– Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau art. 317 din Legea nr. 227/2015. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 592/2017.

Calendarul obligaţiilor fiscale pe întregul an 2017 poate fi găsit AICI.

Sursa Mediafax.

Citeste si Servicii de contabilitate 
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiarcontabilitateconsultanta  fiscalaevaluari financiarepreturi de transfernerezidenti UEAudit, Payroll &HR