Archives

Ce este auditul financiar?

Audit financiar

Teaha Management Consulting oferă servicii integrate de audit (Audit financiar, Due diligence financiar, audit intern) privind informaţiile conţinute în situaţiile financiare sau nefinanciare. Suntem apreciaţi de către partenerii noştri mai ales pentru cunoştinţele tehnice de care dispunem, pentru independenţa consultanţilor noştri, precum şi pentru sprijinul pe care îl oferim companiilor în sensul ameliorării operaţiunilor şi controalelor lor interne. Deseori, suntem solicitaţi să oferim sugestii ce permit creşterea profitabilităţii afacerilor partenerilor noştri prin reducerea costurilor, inclusiv diminuarea numărului de erori şi fraude, precum şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale.

Procedurile de audit pe care le iniţiem la cererea clienţilor noştri se desfăşoară în baza standardelor internaţionale de audit şi în concordanţă cu prevederile legale din domeniu.

Datorită experienţei și expertizei în servicii de audit dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiardupă standarde profesionale, precum: IFRS, German GAAP, Austrian GAAP, Romanian GAAP sau reguli specifice fiecărui grup de societăţi.

Oferim gama completă de servicii de audit, precum:

 • Audit complet al situaţiilor financiare individuale şi consolidate
 • Auditare financiară limitată
 • Due diligence financiar
 • Asistenţă în vederea întocmirii situaţiilor financiare individuale sau consolidate
 • Auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor cotate
 • Audit intern

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăşura:

 • activitatea de audit financiar ;
 • activitatea de audit intern ;
 • activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală ;
 • activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil ;
 • activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu ;
 • activităţi de expertiză contabilă;
 • activităţi de evaluare ;
 • activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare

 

Ce este auditul financiar?

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

Prin Audit in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.
Termenul de Audit este larg utilizat, el a avut initial semnificatia de Audit Financiar pentru a verifica situatiile financiare, procesele si tranzactiile unei societati. In prezent aria de cuprindere a notiunii de Audit este mult mai vasta si include,fara a se limita la acestea: Audit Operational ,Audit de Gestiune ,Audit Fiscal, Audit de Calitate, Audit de Mediu,Audit Energetic. In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

Daca vizitati site-ul nostru, probabil va intereseaza auditul financiar si nu alte tipuri de audit.

Conform definitiei publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, „Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)”.

AUDITUL FINANCIAR

Prin audit financiar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi(sau asupra unor parti ale situatiilor financiare) în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de aceasta.

Caracteristici obligatorii ale auditului financiar :
• Examinarea informatiilor supuse auditarii se face de catre un profesionist acreditat in domeniul financiar-contabil
• Auditorul este in totalitate independent de entitatea supusa auditarii
• Auditarea informatiilor se face in baza unui set de norme,standarde de calitate adoptate la nivel national si international,pe care auditorul are obligatia sa le respecte . Existenta standardelor are rolul de a creste credibilitatea opiniilor
• Opinia responsabila a auditorului se concretizeaza intr-un raport de audit,furnizand o asigurare ridicata(dar nu absoluta) ca informatiile auditate sunt prezentate in mod sincer,sub toate aspectele semnificative,in conformitate cu un referential contabil identificat.

Aria de cuprindere a diligentele intreprinse de auditor si intreg setul de proceduri utilizate de acesta pentru obtinerea probelor, se stabilesc in baza rationamentului profesional,cu respectarea standardelor.
Destinatarii raportului de audit pot fi cei insarcinati cu guvernanta entitatii si/sau tertii :statul prin institutiile sale,creditori diversi,salariati,actionari,etc.
Publicul se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale, prin oferirea unei asigurări referitoare la:
– acurateţea declaraţiilor financiare;
– continuitatea exploatării şi solvabilitatea firmei;
– existenţa unor fraude;
– respectarea de către entitate a obligaţiilor sale legale;
– comportamentul responsabil al entitatii faţă de problemele legate de mediu şi probleme sociale.

In functie de obiectivele urmarite de entitate, se disting doua tipuri de AUDIT FINANCIAR:
• AUDIT INTERN
• AUDIT EXTERN

AUDITUL INTERN examineaza:
– respectarea regulilor de functionare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, proceduri de lucru, planificari, etc) cauzele si eventualele consecinte;
– ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic operativ, etc) si a sistemului contabil identifica slabiciunile sistemului de conducere si de control intern, a riscurilor asociate acestora si face propuneri pentru ameliorarea acestor sisteme;
– utilizarea eficace, eficienta, precum si protejarea resurselor financiare, materiale si umane, sesizeaza cazurile de gestiune defectuoasa, risipa, frauda, face propuneri de prevenire, eliminarea cauzelor, responsabilitati.
Auditul intern poate fi externalizat fara ca aceasta sa conduca la schimbarea continutului acestei activitati.

AUDITUL EXTERN poate fi :
AUDIT STATUTAR realizat de catre un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea Generala a Actionarilor (Asociatilor) ( vezi Legea nr. 31/1990 republicata, art. 160)
Auditul Financiar (Statutar) cuprinde o misiune de baza si misiuni conexe.
Misiunea de baza consta in certificarea situatiilor financiare si a unor verificari specifice prevazute de Lege.

AUDIT CONTRACTUAL realizat de catre un auditor financiar contractual adica un tert, in baza unui contract cu societatea.
Auditul Contractual se efectueaza de catre auditor,de regula , in cazul in care:
– Entitatea nu are auditor statutar si doreste sa incredinteze unui specialist competent o misiune de audit financiar, similara cu cea a auditorului statutar.
– Auditorul contractual are o competenta, specializare, mai bine adaptata la o anumita actiune (evaluare: control intern, fiscal; etc)
– Se cauta opinia unui alt auditor decat cel statutar
– O misiune particulara de control ceruta de un tert, de ex. de o banca la acordarea unui imprumut.

In momentul de fata exista o confuzie privind termenii auditul financiar si auditul statutar, care se cuvine clarificata:
Auditul statutar este auditul financiar legal ,controlul legal ( chiar impus de acte normative) care conduce la certificarea situaţiilor financiare.
Denumirea de “audit financiar” poate fi folosită pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:
– auditul financiar al procedurilor informatizate de ţinere a contabilităţii;
– auditul financiar al operaţiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situaţiile financiare;
– auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislaţiei sociale;
– auditul financiar asupra situaţiei fiscale;
– auditul financiar asupra conturilor de clienţi pentru a verifica dacă evaluarea creanţelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.

Altfel spus, orice analiză, orice control, orice verificare şi orice studiu asupra unei secţiuni sau a unei părţi din contabilitate sau din situaţiile financiare ale unei entităţi poate fi calificată ca “audit financiar”,cu conditia ca:
– examinarea sa fie facuta de un profesionist atestat,independent in raport cu entitatea,
– sa respecte standardele profesionale
– sa se finalizeze prin exprimarea unei opinii calificate intr-un raport de audit,destinat celor insarcinati cu guvernanta sau tertilor

Din cele prezentate rezultă că sintagma “audit financiar” este mult mai cuprinzătoare decât cea de “audit statutar

Citeste si Servicii de contabilitate 
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiarcontabilitateconsultanta  fiscalaevaluari financiarepreturi de transfernerezidenti UEAudit, Payroll &HR

Veşti proaste pentru românii cu credite: Dobânda Robor a urcat la maximul ultimelor trei ani şi patru luni

Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 1,88% pe 18 iunie 2014.

De asemenea, indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,04%, de la 2,03%, cât a fost cotat pe 24 octombrie.

Mai mult, indicele ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a crescut la 2,09%, de la 2,08%, valoarea înregistrată miercuri. La începutul lunii septembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 0,92%, iar la începutul acestui an la 0,87%.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte zilnic de BNR ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de zece bănci selectate de Banca Naţională.

sursa: Mediafax

Cea mai buna solutie. Credite IFN de nevoi personale.

Ministrul Mediului anunţă introducerea taxei care „cu siguranţă nu va fi o taxă sau un impozit”

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a anunţat că maşinile cu norme de poluare euro 2, 3 sau 4 vor fi taxate în funcţie de emisii.

„Cu siguranţă nu va fi o taxă sau un impozit. Va fi o metodă prin care dorim foarte mult ca toate autovehiculele care circulă pe drumurile patriei şi care poluează, care au o normă inferioară de poluare euro 2, 3 sau 4, să fie taxate în funcţie de emisiile pe care le dau. Luăm în calcul trei criterii, respectiv capacitatea cilindrică pentru care deja se plăteşte un impozit, după care luăm norma de poluare a fiecărei maşini şi emisiile de CO2 pe care le produce fiecare maşină”, a spus Gavrilescu.

Ministrul mediului a comentat că e pusă în pericol calitatea aerului din cauză că foarte multe maşini vechi au intrat în ţară de la începutul anului, înregistrându-se o creştere de 80% faţă de anul precedent.

„ Noi lucrăm într-un grup de lucru care are un termen de maxim 3 săptămâni astfel încât forma finală să îmi fie prezentată. Noi trebuie să facem o informare şi la Comisie, iar apoi să fie şi dezbătută”, a mai spus Gavrilescu.

 

sursa: Mediafax

Creşte deficitul bugetar: Aproape şapte miliarde de lei, în primele nouă luni ale anului

Execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni indică un deficit de 0,81% din PIB, fapt care demonstrează că România se încadrează în ţinta de deficit de 2,96% din PIB anual, stabilită pentru anul 2017, arată Ministerul Finanţelor într-un comunicat transmis miercuri.

„Execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB, faţă de deficitul de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2016”, precizează Ministerul Finanţelor.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 180,4 miliarde de lei, reprezentând 21,6% din PIB, au fost cu 8,8% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creşteri faţă de anul trecut la încasările din contribuţiile sociale (+16,1%), din impozitul pe salarii şi venit (+9,1%) şi din veniturile nefiscale (+17,4%).

Încasările din impozite şi taxe pe proprietate au scăzut cu 12,1% faţă de perioada similară din 2016, „scăderea fiind determinată, în principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcţii speciale”, se arată în comunicatul Finanţelor.

Încasările din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut cu 64,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, creşterea fiind determinată, în principal, de evoluţia încasărilor aferente contribuţiei datorate pentru medicamente, precum şi pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce priveşte veniturile din TVA, acestea au înregistrat o scădere cu 0,3% faţă de primele nouă luni ale anului 2016, „pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2016, a cotei standard de TVA de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2016. Totodată, din februarie 2017 se reflectă în încasări şi efectele reducerii cotei standard de TVA de la 20% la 19%”, mai precizează Finanţele.

Încasările din accize au fost cu 4% mai mici comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind influenţate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice începând cu 1 ianuarie 2017.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt în sumă de 7,5 miliarde de lei.

De cealaltă parte, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 187,3 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 10,5% faţă de primele nouă luni ale anului trecut.

Potrivit Ministerului Finanţelor „cheltuielile de personal au crescut cu 21,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi de creşterile salariale acordate în 2017, respectiv creşterea cu 15 % a salariilor din sănătate şi din educaţie de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 50% a salariului brut şi a sporurilor pentru personalul din instituţiile publice de spectacole sau concerte începând cu 1 februarie 2017, precum şi aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 3,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creştere mai mare înregistrându-se la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de 5,2%.

Subvenţiile sunt în creştere cu 4,0% în timp ce dobânzile sunt mai mici cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Finanţele mai precizează: „Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 11,7%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, şi cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, precum şi alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sunt: creşterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); creşterea indemnizaţiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi şi majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcţionari publici parlamentari, auditori ai Curţii de Conturi.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 12,1 miliarde lei, respectiv 1,4% din PIB.

sursa: Mediafax

Prima ediție a evenimentului DeBizz Lady Gala s-a incheiat.

Prima ediție a evenimentului DeBizz Lady Gala 2017, care a avut loc pe 19 octombrie, s-a dovedit un real succes.

Sub auspiciile favorabile ale contextului actual de evoluţie și diversificare a mediului de afaceri autohton, DeBizz Magazine a sustinut pe 19 octombrie la Hotel Intercontinental, Sala Ronda, prima ediţie a evenimentului LADY GALA. Evenimentul a adus recunoaștere forţei graţioase, marcând importanţa și direcţia dată de eleganţa, complexitatea, creativitatea, curajul și intuiţia feminină în afaceri, prin premierea iniţiativelor și succeselor repurtate de către doamnele scenei locale.

Seara a debutat cu o dezbatere la care au participat doamne din mediul de business, antreprenoare si manageri. Discuţia a fost moderată de cunoscutul jurnalist Daniel Apostol si a fost axată pe teme ample, precum:

 • Raportul afaceri-acasă : sunt femeile nevoite să aleagă între succes în carieră și fericire pe plan personal?
 • Care este viziunea de business a femeilor și ce surse de inspiraţie le conferă ambiţie și susţinere?
 • Farmecul discret al diferenţierii – cum este perceput principiul “egalităţii de gen” în România?
 • Feminitatea – oportunitate sau obstacol? Cum valorificăm abordarea feminină a business-ului și ce tipuri de piedici pot apărea în parteneriate și negocieri?
 • Femeile de azi în sprijinul femeilor de mâine – cum ne putem implica in acţiuni sociale și iniţiative educaţionale dedicate dezvoltării personale a femeii?

Discuţiile au fost urmate de Gala de Premiere a femeilor care au influenţat economia locală și care au transformat faţa mediului de afaceri prin aspiraţii, tenacitate și dăruire. Distincţiile au fost acordate de către reprezentanţi de seamă ai business-ului local. Evenimentul a culminat cu un moment special, oferit de partenerii noștri – Cristallini/Consiglieri, constând în prezentarea unor creaţii deosebite ale modei feminine și masculine.
Urmând trendul global de creștere a numărului de femei în funcţii de conducere atât în mediul de afaceri, cât și în cel politic, România se află printre ţările care se pot mândri cu statistici îmbucurătoare în privinţa creșterii constante a prezenţei feminine în leadership.

Mulțumim tuturor sponsorilor, speakerilor și participanților pentru prezența și implicare!

Poze eveniment Lady Gala 2017 

Steuerbefreiung für das Einkommen der Programmierer

Die Verordnung des Finanzministers Nr. 2903/2016 betreffend die Behandlung der Tätigkeit von Softwareentwicklung, die im Staatsblatt Nr.22 vom 9. Januar 2017 veröffentlicht wurde, regelt, für 2017, die Art und Weise der Steuerbefreiung für das Einkommen aus Gehältern. Bei dieser Gelegenheit werden auch die erforderlichen Belege aufgezählt.

Daher wäre die erste Änderung von der Entfernung der Bedingung, wonach der Arbeitsgeber im vorigen Jahr Einkommen in Höhe von USD 10.000 aus dem Verkauf von Software erzielt haben solle, dargestellt.

Praktisch kann diese Befreiung ab dem Anfang einer Tätigkeit, wobei es sich um die Softwareentwicklung handelt, gewährt werden.

Es ist zu beachten, dass die Verordnung ab dem 1. Februar 2017 (dem Monat, der der Veröffentlichung im Staatsblatt folgt).

Gemäß den erwähnten Regelungen wird die Befreiung den  Angestellten der Wirtschaftsbeteiligten, die in Rumänien, entsprechend der laufenden Gesetzgebung, tätig sind und deren Tätigkeit die Softwareentwicklung (NACE Code 5821, 5829, 6201, 6202, 6209) beinhaltet, unter gleichzeitiger Beachtung mehrerer Bedingungen gewährt:

 • Die Positionen der Angestellten entsprechen der Liste der im Anhang der Verordnung erwähnten Berufe;
 • Die Position gehört einem auf Informatik spezialisierten Gebiet, wie: Direktion, Abteilung, Dienststelle, Büro, u.s.w., das im Stellenplan des Arbeitsgebers hervorgehoben ist.
 • Die Angestellten besitzen ein folglich dem Abschluss einer Form von langfristigen höherer Bildung gewährtes Diplom oder ein folglich dem Abschluss des Bachelor-Studiengangs gewährtes Diplom
 • Der Arbeitsgeber hat im vorigen Geschäftsjahr Einkommen aus der Softwareentwicklung erzielt und diese in den Analysewaagen getrennt eingetragen

Die erforderlichen Belege für Steuerbefreiung sind die folgende:

 • Die Gründungsakte bei den Wirtschaftsbeteiligten
 • Der Stellenplan des Arbeitsgebers
 • Die Stellenbeschreibung
 • Die treue Kopie des folglich dem Abschluss der Studien gewährten Diplom
 • Die treue Kopie des individuellen Arbeitsvertrages
 • Die für Angestellten getrennt erstellte Abrechnung
 • Die interne Bestellung, die von der Geschäftsleitung des Arbeitsgebers genehmigt wurde
 • Die Analysewaage mit den Einkommen aus der Softwareentwicklung
 • Die Berufe, wofür die Steuerbefreiung gewährt wird, sind die folgende:
 • Verwalter der Datenbanken
 • Analyst
 • Informationssystemingenieur
 • Softwaresystemingenieur
 • IT-Projektmanager
 • Programmierer
 • Informationssystemdesigner
 • Informationssystemprogrammierer

Daher werden ab dem 1. Februar die Angestellten der Wirtschaftsbeteiligten, die in Rumänien tätig sind und deren Tätigkeit von der Softwareentwicklung dargestellt wird, von Steuerbefreiung für Einkommen aus Gehältern profitieren

Den verbundenen Gesellschaften gewährtes Darlehen

Eine neu gegründete X SRL Gesellschaft, die mehrwertsteuer- und gewinnsteuerpflichtig ist, hat als Gründungsmitglieder zwei natürliche Personen mit Beteiligungsanteilen von 30%, bzw. 70%.

Jeder Gesellschafter ist auch Geschäftsführer einer anderen mehrwertsteuer- und gewinnsteuerpflichtigen Gesellschaft.

Sind die drei Gesellschaften als verbunden betrachtet? Wie kann die neu gegründete Gesellschaft von einer der Gesellschaften verliehen werden? Aufgrund einer befristeten Darlehensvereinbarung (ohne Zinsen) oder aufgrund einer Vorausrechnung (die bei Rückzahlung des Vorschusses storniert wird)?

Gemäß Art. 7, Ziffer 26 des Steuergesetzbuches sind die Gesellschaften verbunden weil sie –durch die Anteile der verbundenen natürlichen Personen – mehr als 25% der Beteiligungen indirekt besitzen.

Die gelegentlichen Darlehen – so dass sich diese keine Berufsbezeichnungen aneignen – sind zwischen Gesellschaften gesetzlich nicht verboten.

Unter Berücksichtigung des Status von verbundener Gesellschaft muss X S.R.L die Verletzung des Art. 7, Ziffer 33 des neuen Steuergesetzbuches beachten:

“ 33. Der Fremdvergleichsgrundsatz – wenn die Bedingungen, die in den wirtschaftlichen oder finanziellen Beziehungen festgestellt werden, sich von denjenigen, die zwischen selbstständigen Personen bestehen würden, unterscheiden. 

Aus diesem Grund wird es empfohlen, dass das Darlehen mit einem Zins, der von einer nichtverbundenen Gesellschaft erhoben würde, gewährt wird.

Natürlich wäre eine andere nichtverbundene Gesellschaft berechtigt, diesen Darlehen ohne Zinsen zu gewähren aber für die Anwendung einer vorsichtigen Variante ist es wünschenswert, dass der Vertrag einen Zins vorsieht.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Gesetzgebung keinen verbindlichen Mindestzins vorsieht.

Der Zins muss unter Berücksichtigung folgender Kriterien festgestellt werden: der Betrag und die Dauer des Darlehens, die Merkmale und der Zweck dieses, die Gewährleistung, das Wechselkursrisiko usw.

Zum Beispiel kann der Mindestzins, der auch von den Banken verwendet wird, angewandt werden oder auch der Mindestzins, der beim Abzug vom Art. 27  des Steuergesetzbuches zugelassen wird.

“ (7) Bei den von anderen Entitäten gekriegten Darlehen, mit Ausnahme von denjenigen, die beim Abs. (6) erwähnt sind, sind die abzugsfähigen Zinsen auf Folgendes beschränkt:

a) Der Zinssatz, der von der Währungspolitik der BNR (die Rumänische Nationalbank) festgestellt wird und der dem letzten Monat des Quartals für die Darlehen in RON entspricht

b) Der jährliche Zinssatz von 4% für Darlehen in Fremdwährung.

Der Zinssatz für Darlehen in Fremdwährung wird durch Regierungsbeschluss aktualisiert.”

Es ist sehr wichtig, dass bei der Erstellung der Darlehensvereinbarung keine wesentlichen Elemente, wie die Rückzahlungsdauer, Sanktionen für die Verletzung dieser usw., ausgelassen werden. Ohne diese Elemente könnte die Steuerverwaltung die Operation neu überlegen.

In der Tat muss der Vertrag abgeschlossen werden genauso wie es passiert wäre wenn die Parteien nicht verbunden waren, unter Beachtung der Zahlungsbedingungen.

MwSt Abzugsfähigkeit – Brennstoff

Die Autos der Unternehmen können zu drei Zwecken verwendet werden – ausschließlich zur Ausübung der Tätigkeit, ausschließlich zur privaten Nutzung der Angestellten oder zur gemischten Nutzung.

Die Aufwendungen und die MwSt für die Kraftfahrzeuge mit einem Gewicht großer als 3.500 und mit mehr als 9 Sitze, einschließlich dem Sitz des Fahrers sind als abzugsfähig betrachtet. Abzugsfähig sind auch die Aufwendungen und die MwSt für irgendwelchen Typ von Kraftfahrzeug, das in einer  der folgenden Situationen verwendet wird:

 • Ausschließlich für Notfalldienste, Wach- und Sicherheitsdienste und Kurierdienste;
 • Von Vermittlern
 • Für Beförderung von Personen gegen Entgelt, einschließlich Taxi Dienste;
 • Für Dienstleistungen gegen Entgelt, einschließlich für die Vermietung an andere Personen oder für die Schulung leistet von den Fahrschulen;
 • Als Waren, für geschäftliche Nutzung.

Gemischte Nutzung

Abzugsfähig bis zum 50% sind auch, gemäß den gesetzlichen Vorschriften, die Aufwendungen, die mit den Kraftfahrzeugen, die nicht lediglich geschäftlich verwendet werden und die nicht mehr als 3.500 Kg. und 9 Sitze haben, verbunden sind  (ausgeschlossen ist die Abschreibung, wofür die Sonderbestimmungen gelten).

Die 50% Abzugsfähigkeitsregel wird auch auf das Vorsteuerabzugsrecht für die oben erwähnten Kraftfahrzeuge angewandt. Die Aufwendungen, die dieser Begrenzung unterliegen, beinhalten die den Kraftfahrzeugen direkt zurechenbaren Aufwendungen, einschließlich diejenige, die mit den Leasingverträgen verbunden sind, wie zum Beispiel: der Brennstoff, die Ersatzteile, die örtlichen Abgaben, die Kfz.- Pflichtversicherung, die Hauptuntersuchungen, die Miete, die nicht abzugsfähige Aufwendung, die mit der aus der Anwendung der 50% Begrenzung entstandenen Mehrwertsteuer verbunden ist, Zinsen, Provisionen, die ungünstigen Umrechnungsdifferenzen u.s.w.

Völlige Abzugsfähigkeit

Völlige Abzugsfähigkeit wird für die oben genannten Aufwendungen gewährt nur wenn die Kraftfahrzeuge ausschließlich geschäftlich genutzt werden und wenn diese durch Buchführungsunterlagen und Fahrtenbücher begründet sind.  Gemäß der Abgabenordnung sollen die Fahrtenbücher folgende Informationen enthalten:

 • Die Klasse des Kraftfahrzeuges;
 • Der Zweck und Ort der Reise;
 • Die Fahrtkilometer
 • Eigene Norm betreffend den Verbrauch von Brennstoff;

Man kann daher verstehen, dass bei den Kraftfahrzeugen, worauf die 50% Regel angewandt wird, keine Erstellung von Fahrtbücher pflichtig ist.

Sachleistungen

Wenn das Kraftfahrzeug  sowohl geschäftlich als auch für private Nutzung verwendet wird aber gleichzeitig noch als völlig abzugsfähig betrachtet ist, wird die Verwendung des Fahrbuches als Belegdokument empfohlen um bestimmen zu können, wie viel zum geschäftlichen Zweck und wie viel zum Privatgebrauch verwendet wurde.

Gemäß der Abgabenordnung ist die Verwendung zum Privatgebrauch von Kraftfahrzeugen, worauf die 50% Abzugsfähigkeit angewandt wurde, kein Lohneinkommen. Betreffend die Kraftfahrzeuge, wofür völige Abzugsfähigkeit gewährt wurde aber die auch zum Privatgebrauch verwendet werden, wird der Teil, der zum Privatgebrauch verwendet wurde, als Sachleistung betrachtet. Folglich wird die folgende Formel verwendet um den Wert der Sachleistung zu berechnen:

Sachleistung = (1,7% des Eingangswertes oder des Mietwertes geteilt durch die Gesamtzahl der Fahrzeugkilometer gedeckt in einem Monat) und dann multipliziert mit der Anzahl der Kilometer, die zum Privatgebrauch verwendet wurden.

Die Verjährungsfrist der MwSt

Ab dem 1. Januar haben die neuen Änderungen der Steuerverfahrensordnung sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf die Steuerpflichtiger. Wir erwähnen  die wichtigsten Änderungen der Geschäftsumwelt.

Bei der Beilegung einer Mehrwertsteuererklärung mit vorausgesehener Prüfung wurde der gesetzliche Termin für die Zurückerstattung der MwSt von 45 Tagen zu 90 Tagen verlängert. Zudem kann der 90 Tage Termin selbst mit noch 6 Monaten verlängert werden wenn die Prüfung der Erklärungen, die im VIES System erfolgen, erforderlich ist oder wenn Informationen von den Steuerbehörden anderer Länder benötigt werden. So entsteht ein gesetzlicher Termin von 9 Monaten für die Beilegung eines Antrages auf Erstattung der Mehrwertsteuer ohne die Möglichkeit  für den Steuerpflichtigen, Zinsen  für die verspätete Erstattung der Mehrwertsteuer zu verlangen. Bis jetzt lief der Verjährungsfrist von 5 Jahren vom 1. Januar des Jahres, das dem Jahre der Forderung folgt und es gab wesentliche Unterschiede zwischen Steuerpflichtigen und Steuerbehörden betreffend die Interpretierung des Zeitpunktes, in dem die Forderung entstand. Jetzt aber sollten die vorgenommenen Änderungen diesen Zeitpunkt klären, und zwar wurde er am 1. Juli des Jahres, das dem Jahre der Steuerverbindlichkeit folgt, festgestellt.

„Folglich werden die Steuerbehörden in der Lage sein, die steuerliche Inspektion für die Gebühren und Steuern, für die die Besteuerungsgrundlage jährlich festgestellt wird, durchzuführen und die Steuerverbindlichkeiten in einem Zeitspanne von 5 Jahren und 6 Monaten nach der Feststellung dieser (Ende des Geschäftsjahres) festzustellen. Für die Gebühren und Steuern, für die die Besteuerungsgrundlage monatlich festgestellt wird (MwSt) kann die Frist auch 6 Jahre und 4 Monate nach Feststellung der Besteuerungsgrundlage (z Bsp. für das Gebühr für Januar) betragen”.

Betreffend das Beschwerdeverfahren wird der Steuerpflichtige über eine Frist von 45 Tagen verfügen um die steuerliche Beschwerde einzureichen. Diese Frist ermöglicht sowohl eine sorgfältigere Vorbereitung der steuerlichen und rechtlichen Argumentation als auch die Identifizierung neuer Beweise, die gegen die angefochtene Handlung verwendet werden können. Zweitens  leiten wir eine Vorschrift ein, die dem Steuerpflichtigen erlaubt, die mündliche Vorstellung seiner Beschwerde vor dem Streitbeilegungsgremium zu verlangen. Auf die andere Seite aber hat die neue Steuerverfahrensordnung den Text, der dem Steuerpflichtigen erlaubte, auch das Fehlen von Handlung anzufechten, nicht mehr übernommen. Das könnte unterschiedliche Interpretierungen und zukünftige Streitigkeiten zwischen den Steuerpflichtigen und den Behörden auslösen.

Die Wirtschaftsprüfungspflicht der Gesellschaften betreffend die Jahresabschlüsse vom 31. Dezember 2015

Die folgenden Gesellschaften sind verpflichtet, die Jahresabschlüsse der Gesellschaften am 31. Dezember 2015 zu verlangen.

I. Die mittleren und großen Unternehmen, die am Tag des Abschlusses die Grenze von mindestens 2 der folgenden 3 Kriterien überschreiten:

a) der Gesamtbetrag der Aktiva: 17.500.00 Lei;

b) der Netto-Umsatz:  35.000.000 Lei;

c) die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer: 50.

II. Unternehmen von öffentlichem Interesse, definiert laut den geltenden Vorschriften.

III. Kleine Unternehmen, die am Tag des Abschlusses die Grenze von mindestens 2 der folgenden 3 Kriterien überschreiten:

a) der Gesamtbetrag der Aktiva: 17.500.00 Lei;

b) der Netto-Umsatz: 35.000.000 Lei;

c) die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer: 50.

Wir betonen, dass als Ausnahme der allgemeinen Regel, die von der Verordnung Nr. 1802/2014 festgesetzt wurde, sieht die Verordnung Nr. 123/2016  den Wirtschaftsprüfungspflicht vor, wenn, aufgrund der am 31. Dezember 2015 erstellten Prüfungssaldenliste, die Grenzen von mindestens 2 der erwähnten Kriterien überschritten werden. In anderen Worten wird der Wirtschaftsprüfungspflicht betreffend die Jahresabschlüsse vom 2015 nur unter Erfüllung der Kriterien in einem einzigen Jahr und nicht in zwei fortlaufenden Jahren beurteilt.

Die Unternehmen, die ein mit dem Kalenderjahr nicht übereinstimmendes Geschäftsjahr ausgewählt haben, stellen, aufgrund der am Ende des gewählten Geschäftsjahres erstellten Prüfungssaldenliste, die Größenkriterien für die Anordnung und die Bestimmung der Wirtschaftsprüfungspflicht  fest. Das gewählte Geschäftsjahr endet vor dem 1. Januar 2016.

Die rumänischen Untereinheiten ohne Rechtspersönlichkeit, die zu bestimmten juristischen Personen mit Sitz im Ausland gehören, wenden dieselben Vorschriften für die Anordnung in der Größenklasse und die Bestimmung der Wirtschaftsprüfungspflicht an. Das heißt, sie analysieren die Kriterien aufgrund eines einzigen Geschäftsjahres. Ausgeschlossen sind die Untereinheiten, die von Gesellschaften mit Sitz in Staaten aus dem Europäischen Wirtschaftsraum eröffnet wurden.