Archives

Split TVA. Applicable provisions from 2018

Calculator taxe

The VAT SPLIT- Ordinance, published in the Oficial Gazette No.1036 of 28 December 2017, establishes that the VAT split mechanism is mandatory only for companies in insolvency and for those which register VAT debts, over a certain limit (at the end of 2017 and then starting in January 2018).

At the same time, payment of VAT to a different account than the special one may be corrected within 30 days of the wrong payment date, instead of seven days, while the forced execution of the VAT account will be possible only for payment VAT due to state budget

Thus, in its final form applicable from January 1, 2018, Governmental Ordinance OG No. 23 states that the Split VAT system should only be applied by public and private companies in insolvency or having VAT debts, the other companies being able to apply the optional system

The VAT split Ordinance establishes that the obligation to use the mechanism belongs to the companies that:

 • At the end of 2017, they had debts to pay more than 15,000 lei (big companies), 10,000 lei (medium companies), 5,000 lei (small businesses and individuals) if they were not paid in January 2018;
 • Starting with January 1, 2018, they have more than 60 days of VAT due from more than 15.000, 10.000, and 5.000 de lei respectiveley;
 • Is subject to insolvency law.

Thus, economic operators that have incurred debts higher than the ceilings mentioned on 31 December 2017 and will not pay the VAT due by January 31, 2018 will apply the split VAT system starting March 1, 2018

With regard to companies subject to insolvency law at the end of 2017, they will fall within the scope of the VAT split payment mechanism as from 1 March 2018.

Companies not registered for VAT purposes

It is important to note that, according to the Law no. 275/2017, companies not registered for VAT purposes will not apply the VAT deductible payment system, even when they purchase goods and services from persons applying the mechanism.

Thus, non-VAT paying companies and self-employed individuals, in the case of authorized individuals, will not have to make two payments when they make acquisitions from companies applying the VAT split payment system.

Therefore, the obligation to pay the VAT equivalent of the purchases of goods and services in a special VAT account of the supplier or supplier applying the VAT split payment mechanism will only be reimbursed to companies registered for VAT purposes.

At the same time, some of the situations where the VAT-splitting payment system will not apply are also clarified.

Thus, compensations and payments in kind will not be subject to Split VAT, a provision also applicable to financing through factoring agreements

Withdrawing from the Split VAT system:

The Law No. 275/2017 for the approval of the split VAT ordinance also establishes the conditions in which the companies will be able to withdraw from the deducted payment mechanism of split VAT.

Companies that choose to optionally apply the system will be able to give up the mechanism at the end of the fiscal year, but not earlier than one year from the time they were entered in the Registry of persons applying for the split VAT payment.

Practical, once a company choses to experiment with the system, it will do it for at least a year. Subsequently, within a maximum of five days from the filing of a notification to that effect, it will be removed from the above mentioned Register and will no longer apply it

In the case of companies that will register VAT due at the end of the current year and the beginning of the next year, the quoted document sets out the possibility of leaving the system at least six months after the date when the taxpayer is no longer in one of the situations listed above

Also in this case, the deletion shall be made within the same period of five days from the date of the notification.

As for insolvency companies, they will be able to renounce to the application of the Split VAT system after going out of the legislation on insolvency and insolvency prevention

Amounts collected in a different account than VAT

According to the law No. 275/2017, companies that will apply the Split VAT system will have 30 working days in accordance with the law, instead of seven, from collecting the value of the supplies of goods/ services. During this time interval the companies can file the VAT related to the amounts collected in its own VAT account, an account opened with the Treasury and / or the bank. More specifically, we are talking about 

 • VAT related to the receipts by using credit/ debit cards;
 • VAT that was not paid to the VAT account by the beneficiaries who do not apply the system;
 • VAT related to payment instruments issued before the date on which the supplier / provider applies the split VAT payment and received after that date

Regarding taxable persons who choose to apply the VAT split payment mechanism after January 1, 2018: they will benefit of a 5% reduction of the corporate income tax / income for the entire period of applying.

In addition, from 2018 there will benefit of the same facility also those who have opted for the application of the VAT deduction mechanism by the end of 2017

The execution of the VAT account will be possible only for the payment of the VAT due to the state budget, as well as on the basis of certain enforcement titles for the VAT related to the acquisitions of goods and / or services.

Thus, the VAT account will not be enforced for the payment of other tax liabilities, as initially established by the Government, provided that for the payment of these obligations can be executed forced also other accounts of the taxpayer.

 

Ce este auditul financiar?

Audit financiar

Teaha Management Consulting oferă servicii integrate de audit (Audit financiar, Due diligence financiar, audit intern) privind informaţiile conţinute în situaţiile financiare sau nefinanciare. Suntem apreciaţi de către partenerii noştri mai ales pentru cunoştinţele tehnice de care dispunem, pentru independenţa consultanţilor noştri, precum şi pentru sprijinul pe care îl oferim companiilor în sensul ameliorării operaţiunilor şi controalelor lor interne. Deseori, suntem solicitaţi să oferim sugestii ce permit creşterea profitabilităţii afacerilor partenerilor noştri prin reducerea costurilor, inclusiv diminuarea numărului de erori şi fraude, precum şi îmbunătăţirea eficienţei operaţionale.

Procedurile de audit pe care le iniţiem la cererea clienţilor noştri se desfăşoară în baza standardelor internaţionale de audit şi în concordanţă cu prevederile legale din domeniu.

Datorită experienţei și expertizei în servicii de audit dispunem de capacitatea necesară pentru a îndeplini orice misiune de audit financiardupă standarde profesionale, precum: IFRS, German GAAP, Austrian GAAP, Romanian GAAP sau reguli specifice fiecărui grup de societăţi.

Oferim gama completă de servicii de audit, precum:

 • Audit complet al situaţiilor financiare individuale şi consolidate
 • Auditare financiară limitată
 • Due diligence financiar
 • Asistenţă în vederea întocmirii situaţiilor financiare individuale sau consolidate
 • Auditarea situaţiilor financiare ale societăţilor cotate
 • Audit intern

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera.

Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăşura:

 • activitatea de audit financiar ;
 • activitatea de audit intern ;
 • activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală ;
 • activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil ;
 • activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu ;
 • activităţi de expertiză contabilă;
 • activităţi de evaluare ;
 • activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare

 

Ce este auditul financiar?

La modul general, auditul inseamna examinarea unor informatii in mod profesionist si exprimarea unei opinii independente, facandu-se referinta la anumite criterii de calitate.

Prin Audit in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente, prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.
Termenul de Audit este larg utilizat, el a avut initial semnificatia de Audit Financiar pentru a verifica situatiile financiare, procesele si tranzactiile unei societati. In prezent aria de cuprindere a notiunii de Audit este mult mai vasta si include,fara a se limita la acestea: Audit Operational ,Audit de Gestiune ,Audit Fiscal, Audit de Calitate, Audit de Mediu,Audit Energetic. In functie de domeniul unde este aplicat acest principiu general, exista multe tipuri de audit, de la cel financiar-contabil si pana la auditul performantei, al sistemelor informatice sau al politicii de securitate a datelor.

Daca vizitati site-ul nostru, probabil va intereseaza auditul financiar si nu alte tipuri de audit.

Conform definitiei publicate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, „Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu Standardele internationale de audit financiar ale Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC)”.

AUDITUL FINANCIAR

Prin audit financiar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi(sau asupra unor parti ale situatiilor financiare) în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de aceasta.

Caracteristici obligatorii ale auditului financiar :
• Examinarea informatiilor supuse auditarii se face de catre un profesionist acreditat in domeniul financiar-contabil
• Auditorul este in totalitate independent de entitatea supusa auditarii
• Auditarea informatiilor se face in baza unui set de norme,standarde de calitate adoptate la nivel national si international,pe care auditorul are obligatia sa le respecte . Existenta standardelor are rolul de a creste credibilitatea opiniilor
• Opinia responsabila a auditorului se concretizeaza intr-un raport de audit,furnizand o asigurare ridicata(dar nu absoluta) ca informatiile auditate sunt prezentate in mod sincer,sub toate aspectele semnificative,in conformitate cu un referential contabil identificat.

Aria de cuprindere a diligentele intreprinse de auditor si intreg setul de proceduri utilizate de acesta pentru obtinerea probelor, se stabilesc in baza rationamentului profesional,cu respectarea standardelor.
Destinatarii raportului de audit pot fi cei insarcinati cu guvernanta entitatii si/sau tertii :statul prin institutiile sale,creditori diversi,salariati,actionari,etc.
Publicul se aşteaptă ca auditorul statutar să joace un rol în protejarea intereselor sale, prin oferirea unei asigurări referitoare la:
– acurateţea declaraţiilor financiare;
– continuitatea exploatării şi solvabilitatea firmei;
– existenţa unor fraude;
– respectarea de către entitate a obligaţiilor sale legale;
– comportamentul responsabil al entitatii faţă de problemele legate de mediu şi probleme sociale.

In functie de obiectivele urmarite de entitate, se disting doua tipuri de AUDIT FINANCIAR:
• AUDIT INTERN
• AUDIT EXTERN

AUDITUL INTERN examineaza:
– respectarea regulilor de functionare stabilite de societate, a deciziilor conducerii, repartizarea sarcinilor, proceduri de lucru, planificari, etc) cauzele si eventualele consecinte;
– ansamblul sistemului de control intern (preventive, de gestiune, ierarhic operativ, etc) si a sistemului contabil identifica slabiciunile sistemului de conducere si de control intern, a riscurilor asociate acestora si face propuneri pentru ameliorarea acestor sisteme;
– utilizarea eficace, eficienta, precum si protejarea resurselor financiare, materiale si umane, sesizeaza cazurile de gestiune defectuoasa, risipa, frauda, face propuneri de prevenire, eliminarea cauzelor, responsabilitati.
Auditul intern poate fi externalizat fara ca aceasta sa conduca la schimbarea continutului acestei activitati.

AUDITUL EXTERN poate fi :
AUDIT STATUTAR realizat de catre un auditor financiar (statutar), numit de Adunarea Generala a Actionarilor (Asociatilor) ( vezi Legea nr. 31/1990 republicata, art. 160)
Auditul Financiar (Statutar) cuprinde o misiune de baza si misiuni conexe.
Misiunea de baza consta in certificarea situatiilor financiare si a unor verificari specifice prevazute de Lege.

AUDIT CONTRACTUAL realizat de catre un auditor financiar contractual adica un tert, in baza unui contract cu societatea.
Auditul Contractual se efectueaza de catre auditor,de regula , in cazul in care:
– Entitatea nu are auditor statutar si doreste sa incredinteze unui specialist competent o misiune de audit financiar, similara cu cea a auditorului statutar.
– Auditorul contractual are o competenta, specializare, mai bine adaptata la o anumita actiune (evaluare: control intern, fiscal; etc)
– Se cauta opinia unui alt auditor decat cel statutar
– O misiune particulara de control ceruta de un tert, de ex. de o banca la acordarea unui imprumut.

In momentul de fata exista o confuzie privind termenii auditul financiar si auditul statutar, care se cuvine clarificata:
Auditul statutar este auditul financiar legal ,controlul legal ( chiar impus de acte normative) care conduce la certificarea situaţiilor financiare.
Denumirea de “audit financiar” poate fi folosită pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:
– auditul financiar al procedurilor informatizate de ţinere a contabilităţii;
– auditul financiar al operaţiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situaţiile financiare;
– auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislaţiei sociale;
– auditul financiar asupra situaţiei fiscale;
– auditul financiar asupra conturilor de clienţi pentru a verifica dacă evaluarea creanţelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.

Altfel spus, orice analiză, orice control, orice verificare şi orice studiu asupra unei secţiuni sau a unei părţi din contabilitate sau din situaţiile financiare ale unei entităţi poate fi calificată ca “audit financiar”,cu conditia ca:
– examinarea sa fie facuta de un profesionist atestat,independent in raport cu entitatea,
– sa respecte standardele profesionale
– sa se finalizeze prin exprimarea unei opinii calificate intr-un raport de audit,destinat celor insarcinati cu guvernanta sau tertilor

Din cele prezentate rezultă că sintagma “audit financiar” este mult mai cuprinzătoare decât cea de “audit statutar

Citeste si Servicii de contabilitate 
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiarcontabilitateconsultanta  fiscalaevaluari financiarepreturi de transfernerezidenti UEAudit, Payroll &HR

Veşti proaste pentru românii cu credite: Dobânda Robor a urcat la maximul ultimelor trei ani şi patru luni

Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 1,88% pe 18 iunie 2014.

De asemenea, indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare, s-a majorat la 2,04%, de la 2,03%, cât a fost cotat pe 24 octombrie.

Mai mult, indicele ROBOR la nouă luni, care reprezintă rata dobânzii plătită la creditele în lei atrase de către băncile comerciale de la alte bănci comerciale pentru o perioadă de nouă luni, a crescut la 2,09%, de la 2,08%, valoarea înregistrată miercuri. La începutul lunii septembrie, ROBOR la trei luni era cotat la 0,92%, iar la începutul acestui an la 0,87%.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile româneşti se împrumută între ele în lei. Indicele se stabileşte zilnic de BNR ca medie aritmetică a cotaţiilor practicate de zece bănci selectate de Banca Naţională.

sursa: Mediafax

Cea mai buna solutie. Credite IFN de nevoi personale.

Ministrul Mediului anunţă introducerea taxei care „cu siguranţă nu va fi o taxă sau un impozit”

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu, a anunţat că maşinile cu norme de poluare euro 2, 3 sau 4 vor fi taxate în funcţie de emisii.

„Cu siguranţă nu va fi o taxă sau un impozit. Va fi o metodă prin care dorim foarte mult ca toate autovehiculele care circulă pe drumurile patriei şi care poluează, care au o normă inferioară de poluare euro 2, 3 sau 4, să fie taxate în funcţie de emisiile pe care le dau. Luăm în calcul trei criterii, respectiv capacitatea cilindrică pentru care deja se plăteşte un impozit, după care luăm norma de poluare a fiecărei maşini şi emisiile de CO2 pe care le produce fiecare maşină”, a spus Gavrilescu.

Ministrul mediului a comentat că e pusă în pericol calitatea aerului din cauză că foarte multe maşini vechi au intrat în ţară de la începutul anului, înregistrându-se o creştere de 80% faţă de anul precedent.

„ Noi lucrăm într-un grup de lucru care are un termen de maxim 3 săptămâni astfel încât forma finală să îmi fie prezentată. Noi trebuie să facem o informare şi la Comisie, iar apoi să fie şi dezbătută”, a mai spus Gavrilescu.

 

sursa: Mediafax

Creşte deficitul bugetar: Aproape şapte miliarde de lei, în primele nouă luni ale anului

Execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni indică un deficit de 0,81% din PIB, fapt care demonstrează că România se încadrează în ţinta de deficit de 2,96% din PIB anual, stabilită pentru anul 2017, arată Ministerul Finanţelor într-un comunicat transmis miercuri.

„Execuţia bugetului general consolidat pe primele nouă luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,8 miliarde lei, respectiv 0,81% din PIB, faţă de deficitul de 3,7 miliarde lei, respectiv 0,49% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2016”, precizează Ministerul Finanţelor.

Veniturile bugetului general consolidat, în sumă de 180,4 miliarde de lei, reprezentând 21,6% din PIB, au fost cu 8,8% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

S-au înregistrat creşteri faţă de anul trecut la încasările din contribuţiile sociale (+16,1%), din impozitul pe salarii şi venit (+9,1%) şi din veniturile nefiscale (+17,4%).

Încasările din impozite şi taxe pe proprietate au scăzut cu 12,1% faţă de perioada similară din 2016, „scăderea fiind determinată, în principal, de eliminarea de la 1 ianuarie 2017 a impozitului pe construcţii speciale”, se arată în comunicatul Finanţelor.

Încasările din alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii au crescut cu 64,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, creşterea fiind determinată, în principal, de evoluţia încasărilor aferente contribuţiei datorate pentru medicamente, precum şi pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

În ceea ce priveşte veniturile din TVA, acestea au înregistrat o scădere cu 0,3% faţă de primele nouă luni ale anului 2016, „pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2016, a cotei standard de TVA de la 24% la 20%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2016. Totodată, din februarie 2017 se reflectă în încasări şi efectele reducerii cotei standard de TVA de la 20% la 19%”, mai precizează Finanţele.

Încasările din accize au fost cu 4% mai mici comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, fiind influenţate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice începând cu 1 ianuarie 2017.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt în sumă de 7,5 miliarde de lei.

De cealaltă parte, cheltuielile bugetului general consolidat, în sumă de 187,3 miliarde de lei, au crescut în termeni nominali cu 10,5% faţă de primele nouă luni ale anului trecut.

Potrivit Ministerului Finanţelor „cheltuielile de personal au crescut cu 21,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent fiind determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor OUG nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi de creşterile salariale acordate în 2017, respectiv creşterea cu 15 % a salariilor din sănătate şi din educaţie de la 1 ianuarie 2017, a personalului plătit din fonduri publice din instituţiile şi autorităţile publice ale administraţiei publice locale care beneficiază de majorarea cu 20% începând cu 1 februarie 2017, majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.250 lei la 1.450 lei din 1 februarie 2017, majorarea cu 50% a salariului brut şi a sporurilor pentru personalul din instituţiile publice de spectacole sau concerte începând cu 1 februarie 2017, precum şi aplicarea începând cu 1 iulie 2017 a prevederilor din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice”.

Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 3,6% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creştere mai mare înregistrându-se la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, de 5,2%.

Subvenţiile sunt în creştere cu 4,0% în timp ce dobânzile sunt mai mici cu 5,5% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Finanţele mai precizează: „Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 11,7%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, ajungând la 917,5 lei, şi cu 9% de la 1 iulie 2017 a punctului de pensie, ajungând la 1000 lei, precum şi alte măsuri ce au fost aprobate în timpul anului 2016 care au contribuit la sporirea cheltuielilor sociale cum sunt: creşterea numărului de beneficiari de ajutor social prin excluderea alocaţiei de stat pentru copii din veniturile familiei la stabilirea ajutorului social (VMG); creşterea indemnizaţiei acordate adultului cu handicap vizual grav prin majorarea cu 25% a salariului net al asistentului social debutant cu studii medii din unităţile de asistenţă socială din sectorul bugetar, altele decât cele cu paturi şi majorarea numărului de persoane încadrate în diverse tipuri de handicap; majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie; pensii de serviciu pentru grefieri, personal aeronautic, funcţionari publici parlamentari, auditori ai Curţii de Conturi.

Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 12,1 miliarde lei, respectiv 1,4% din PIB.

sursa: Mediafax

Prima ediție a evenimentului DeBizz Lady Gala s-a incheiat.

Prima ediție a evenimentului DeBizz Lady Gala 2017, care a avut loc pe 19 octombrie, s-a dovedit un real succes.

Sub auspiciile favorabile ale contextului actual de evoluţie și diversificare a mediului de afaceri autohton, DeBizz Magazine a sustinut pe 19 octombrie la Hotel Intercontinental, Sala Ronda, prima ediţie a evenimentului LADY GALA. Evenimentul a adus recunoaștere forţei graţioase, marcând importanţa și direcţia dată de eleganţa, complexitatea, creativitatea, curajul și intuiţia feminină în afaceri, prin premierea iniţiativelor și succeselor repurtate de către doamnele scenei locale.

Seara a debutat cu o dezbatere la care au participat doamne din mediul de business, antreprenoare si manageri. Discuţia a fost moderată de cunoscutul jurnalist Daniel Apostol si a fost axată pe teme ample, precum:

 • Raportul afaceri-acasă : sunt femeile nevoite să aleagă între succes în carieră și fericire pe plan personal?
 • Care este viziunea de business a femeilor și ce surse de inspiraţie le conferă ambiţie și susţinere?
 • Farmecul discret al diferenţierii – cum este perceput principiul “egalităţii de gen” în România?
 • Feminitatea – oportunitate sau obstacol? Cum valorificăm abordarea feminină a business-ului și ce tipuri de piedici pot apărea în parteneriate și negocieri?
 • Femeile de azi în sprijinul femeilor de mâine – cum ne putem implica in acţiuni sociale și iniţiative educaţionale dedicate dezvoltării personale a femeii?

Discuţiile au fost urmate de Gala de Premiere a femeilor care au influenţat economia locală și care au transformat faţa mediului de afaceri prin aspiraţii, tenacitate și dăruire. Distincţiile au fost acordate de către reprezentanţi de seamă ai business-ului local. Evenimentul a culminat cu un moment special, oferit de partenerii noștri – Cristallini/Consiglieri, constând în prezentarea unor creaţii deosebite ale modei feminine și masculine.
Urmând trendul global de creștere a numărului de femei în funcţii de conducere atât în mediul de afaceri, cât și în cel politic, România se află printre ţările care se pot mândri cu statistici îmbucurătoare în privinţa creșterii constante a prezenţei feminine în leadership.

Mulțumim tuturor sponsorilor, speakerilor și participanților pentru prezența și implicare!

Poze eveniment Lady Gala 2017 

Tax exemption for programmers’s income

The Order of the Minister for Public Finances no. 2903/2016 regarding the treatment towards the activity implying the development of computer programs, published in the State Gazette no. 22 of January 9, 2017, regulates the way in which, in 2017, programmers benefit from tax exemption regarding their income originating from salaries, while also listings the supporting documents.

Thus, the first change would be removing the condition under which the employer needs to have achieved in the previous year an income of 10.000 USD from software sales.

Practically, this exemption can be granted from the very start of an activity implying the development of computer programs,

It must be clearly stated that the order will be enforced from the 1st of February 2017 (the month following the release in the State Gazette).

According to the regulations mentioned, the exemption will be granted to the employees of the economic operators whose activity takes place in Romania according to the current legislation, whose object of activity includes the development of computer programs (NACE code 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), while observing several conditions at the same time:

 • the positions of the employees correspond to the list including the occupations mentioned in the annex to the order.
 • They own a diploma granted after completing a form of long term higher education or after completing the first cycle of Bachelor’s degree studies
 • The employer reached in the previous fiscal year and registered separately in the analytic balances income originating from the development of computer programs.

The supporting documents required for tax exemption are the following:

 • The constitutive act, for the economic operators
 • The establishment plan of the employer
 • The job description
 • The certified true copy of the diploma granted after completing the studies
 • The certified true copy of the individual employment contract
 • The payroll prepared separately for employers
 • The internal order, approved by the management body designated by the employer
 • The analytical balance in which the income originating from the development of computer programs should be distinctively mirrored
 • The occupations for which the tax exemption is granted are the following:
 • Database manager
 • Analyst
 • Computer system engineer
 • Software system engineer
 • Computer project manager
 • Programmer
 • Computer system designer
 • Computer system programmer

In conclusion, starting with the 1st of February, the employees of the economic operators performing their activity in Romania according to the current legislation, whose object of activity includes the development of computer programs, will benefit from tax exemption for the income originating from salaries.

Loan granted to affiliated companies

A newly established company, X SRL, liable to VAT and to income tax, has two natural persons as founding members  with their participation quotas of 30%, respectively 70%.

Each of these associates hold the position of administrator at other company liable to VAT and income tax.

Are the three companies regarded as affiliated? How can one of the companies lend money to the newly established one? Should it be achieved based on a determined loan agreement (exclusive of interest) or based on an advance invoice (whose cancellation would occur once the advance payment is reimbursed) ?

According to art.7 (26) from the Tax Code, the companies are affiliated because they hold indirectly – through the holdings of the natural persons- more than 25% of the shareholdings.

Occasional loans – in such way that they don’t acquire professional titles- between companies are not forbidden by law.

Taking into account the statute of affiliated companies, X SRL must pay attention not to infringe art. 7 (33) of the new Tax Code:

“33. The arm’s-length principle – when the terms and conditions set in the economic or financial relationships between affiliated persons differ from those which would have occurred between unrelated persons, any profits, which under the absence of those particular terms and conditions would have been achieved by one of those persons but haven’t because of those particular terms and conditions, can be regarded as profit of that person and taxed accordingly.”

Hence, it is preferable for the loan to be granted with an interest which would have been charged by other non-affiliated company.

Certainly, another non-affiliated company would have had the right to grant this loan with no interest but in order to apply a careful method, it is indicated that the loan agreement provides an interest.

One should mention also that the legislation provides no mandatory minimum interest.

The interest must be established based on the following criteria: the amount and the length of the loan, its nature and purpose, the guarantee, the foreign-exchange risks etc.

For example, the minimum interest applied by banks can be applied or the minimum interest approved by art.27 of the Tax Code can also be applied:

“(7) For the loans granted by other entities, except for those provided by section (6), the deductible interests are limited to:

 1. a) The level of the interest rate established by the monetary policy of BNR (The National Bank of Romania), corresponding to the last month of the trimester, for foreign currency loans, and
 2. b) The level of the annual interest rate of 4%, for foreign currency loans.

The level of the interest rate for foreign currency loans are upgraded through a governmental decision.”

It is highly important that when preparing the loan agreement no essential elements be disregarded, without whose existence the tax office might reconsider the operation, elements such as: reimbursement deadlines, penalties for not meeting these deadlines etc.

Practically, the agreement must be concluded in the exact same way it would have been concluded if the parties involved were not affiliated, by meeting the market terms and conditions.

The deducitbility of the expenses for research and development

The ORDER No. 1056 of the 5th of July 2016 was published in the State Gazette No. 536 of 13 July 2016 for the approval of the Rules regarding the deduction to the calculation of the tax result of the expenses for research and development.

The tax payers paying profit taxes benefit from the tax incentives provided in Art. 20 of Law No. 227/2015 regarding the Fiscal Code with subsequent changes and additions for the research and development activities, defined through the present rules, exercised through individual means or through collaboration/association/agreement, for valorization purpose.

The tax incentives for research and development represent the deduction of the tax result, the tax payers can benefit from, through a 50% additional deduction of the expenditure incurred by them in that particular tax year, for research and development activities, as well as by applying the accelerated depreciation method in case of equipment designed by research and development activities.

The tax incentives are granted for the research and development activities exercised within the domestic territory but also within member states of the European Union or within states belonging to the European Economic Area

The valorization can occur both for private use, by undertaking the research results as part of your own activity according to the requirements of industrial or commercial activity exercised by the tax payer, as well as by selling the research results or using them for service provision or work execution, as well as by exploiting the resulted intellectual property rights.

In case the research and development activities are exercised by several tax payers by collaboration/association/agreement, the tax incentives are granted to each of them, according to the eligible incurred expenditure. The eligible expenditure incurred by a tax payer are not taken into consideration when establishing the tax incentives granted to other tax payers.

In case part of the research and development activities exercised by a third party, at his request, the tax incentives are granted to them, if the conditions of the present order are fulfilled and the beneficiary will not take into consideration the expenditure of this third party to his own fiscal incentive.

The deductions are not recalculated in case of failure to achieve the objectives of the research and development project.

The eligible costs taken into account when granting the additional deduction to the tax result calculation are the following:

– costs for the depreciation or rental of tangible and intangible assets or part of these expenses related to the period of time using these tangible and intangible assets for research and development activities;

– costs for the staff participating in research and development activities , including related activities (documentation, carrying out studies, experiments, measurements, experience exchange);

– costs for maintaining and repairing the tangible and intangible assets mentioned at paragraph a);

– operating costs , including: costs for the services provided by third parties, costs for consumables, costs regarding low value items, raw materials, pieces, modules, components, costs regarding experimental animals, as well as other products , processes or similar services used at research and development activities.

– general costs, which can be allocated directly to the research results or, proportionally, by using an allocation key; the allocation key is the one used by the tax payer for allocating mutual expenses>

 1. under the directly allocated general costs, also the following costs can be included: the rent for the place where the research and development activities are exercised, utilities such as: running water, sewers, sanitation, electricity and heat, natural gas and office equipment, duplication and reprography, postal and courier services, telephone, fax, internet, transport, storage, related to the research and development activities necessary for obtaining the research results;
 2. under the general costs allocated through the allocation key also the following costs can be included: administrative and accounting services, postal and telephone services, services for maintaining IT equipment and systems, duplication and reprography, consumables and office equipment, rent of the location where the activities of the project are exercised, utilities such as: running water, sewers, sanitation, electricity and heat, natural gas and other costs necessary for the implementation of the project.

In case the expenses mentioned at paragraph (1) a)-d) are not fully registered for the research and development activities, these will be allocated by using an allocation key established by the tax payer.

In case the development expenses shall be capitalized according to applicable accounting arrangements, the tax deduction can be applied in the tax period of time in which these are registered or in the period of time these are transferred as expenses in the profit and loss account.

 

Tax residence of natural Persons

The Order concerning the tax residence of natural Persons was published in the State Gazette, by this simplifying all procedures regarding the duty of Romanian citizens abroad to pay contributions and taxes to the Romanian state.

The document is highly important from the perspective of natural persons, for Romanian citizens that travel abroad and live there or for foreign citizens that live in Romania for a longer period of time. They have to establish their tax residence in a certain state and that particular state is entitled to claim for tax payment.

 • According to art.59 of the Fiscal Code, Romanian Citizens leaving Romania for more than 183 days, are responsible for informing ANAF at least 30 days before leaving in order to establish the tax residence. The same responsibility is carried by foreign natural persons planning to stay in Romanian more than 183 days.

In general, once the natural person establishes her residence in a certain state, that particular state is entitled to establish the taxation of the natural person without this tax residence affecting the citizenship or the right to vote for the state granting citizenship.

In essence, the following forms are approved by the Order of the Ministry of Finance:

 • “Questionnaire for establishing the tax residence of the natural person when arriving in Romania”
 • “Questionnaire for establishing the tax residence of the natural person when leaving Romania”
 • Notification regarding the fulfillment of the residence terms and conditions according to the provisions of art 7 and art.59 of the Fiscal Code or the Convention on the avoidance of double taxation, which was concluded between Romania and………, from the natural person arriving in Romania and planning to stay more than 183 days
 • Notification regarding the fulfillment of the residence terms and conditions according to the provisions of art 7 and art.59 of the Fiscal Code or the Convention on the avoidance of double taxation, which was concluded between Romania and………, from the natural person leaving Romania for more than 183 days

Natural persons changing their tax residence will first send the filled-in forms to the tax authority. The sending will take place by submitting two original forms, either directly, through the natural person in concern or through an empowered person or per post with acknowledgement of receipt.