Audit, Payroll & HR

Audit dosare de personal:

  • Verificarea tuturor dosarelor de personal şi a corectitudinii documentelor care au legatură cu raporturile de muncă;
  • Întocmirea raportului cu privire la situaţia constatată în urma verificărilor;
  • Înaintarea planului de măsuri pentru remedierea deficienţelor.

Audit salarizare:

  • Verificarea statelor de plată pe o perioadă de 3 ani şi a documentelor care stau la baza calculului salarial;
  • Întocmirea raportului cu privire la situaţia constatată în urma verificărilor;
  • Înaintarea planului de măsuri pentru remedierea deficienţelor.