Administrare de personal

Servicii legate de întocmirea contractelor individuale de muncă

 • Întocmirea contractelor individuale de muncă și gestionarea acestora de la data începerii activității până la încetarea acesteia. Va fi utlizat formatul standard elaborat de către Ministerul Muncii sau cel utilizat de către client, conform politicilor sale interne și în baza informațiilor furnizate, cu respectarea cerinţelor legale.

Servicii legate de întocmirea actelor de modificare a contractelor individuale de muncă

 • Întocmirea actelor adiţionale în baza modificarilor intervenite asupra clauzelor din contractele individuale de muncă comunicate de către client, cu respectarea cerinţelor legale.

Servicii legate de întocmirea deciziilor de încetare şi suspendare a contractelor individuale de muncă

 • Întocmirea deciziilor de încetare sau suspendare a contractelor individuale de muncă în baza informaţiilor furnizate de către client, cu respectarea cerinţelor legale.
 • Întocmirea notelor de lichidare .
 • Întocmirea adeverinţelor de vechime pentru perioada lucrată în cadrul companiei.

Revisal- Registrul de evidenţă al salariaţilor

 • Transmisterea tuturor informaţiilor legate de încheierea, modificarea şi încetarea contractelor individuale de muncă în aplicaţia on-line a Inspecţiei Muncii, cu respectarea cerinţelor legale.

Reprezentarea clientului în faţa autorităţilor

 • Clientul este reprezentat în relaţia cu autorităţile (ITM, Casa de Pensii, Casa de Sănătate, Agenţia de Şomaj) în cazul unui control iniţiat de către acestea.

Alte documente

 • Întocmirea adeverinţelor pentru certificarea activităţii salariaţilor, adeverinţe solicitate de către autorităţi sau bănci.

Fişe de post

 • Întocmirea fişelor de post pe baza informaţiilor primite de la client.

Regulament Intern

 • Întocmirea Regulamentului Intern.

Contract Colectiv de muncă la nivel de unitate

 • Întocmirea Contractului Colectiv de muncă la nivel de unitate.

Cercetare disciplinară

 • Întocmirea documentelor necesare în cazul cercetărilor disciplinare ale salariaţilor.

Obtinere documente portabile A1 si S1

 •  Îndeplinirea tuturor formalităţilor necesare obţinerii documentelor portabile A1 şi S1 în cazul detaşării salariaţilor în state membre UE.